Make your own free website on Tripod.com

אורי ושון, אוהבים לישון

לא כמוני בלילה, אלא דווקא ביום.

שון ואורי אוהבים סרטים

לא כמוני רומנטיים, יותר מלאי פעלולים.

אורי ושון מטפלים בריבים של הילדים,

לא כמו אצלי אנושיים, יותר חתוליים.

שון ואורי אוהבים לשחק משחקים,

גם כמוני של מבוגרים (אני מקווה), וגם של ילדים.

 

הם חמודים, הם מקסימים,

לפעמים מצחיקים, תמיד נדיבים,

מאוד אוהבים

גם זה את זו,

וגם את כולנו, כל האורחים.

 

ביום חג זה להם אאחל

שיצליחו על נר האהבה מכל משמר לשמור

ולא יתנו לו לכבות גם בימי סופה וקור

שימשיכו לחלק זה עם זו וזו עם זה

את כל הטוב והיפה שבעולם הזה,

שחייהם יהיו מלאים חיוכים, שמחות, חיבוקים וחברים,

לעוד המון המון המון המון שנים